Projectmanagement | Upstream voor nieuwbouw van Menger 8

Opdrachtgever
Apollo Vredestein, wereldwijd producent van technische hoogwaardige banden voor auto’s, landbouw- en industrievoertuigen en fietsen. Met name voor de vervangingsmarkt.

Markten
Automotive, industrie, landbouw

Medewerkers
Ongeveer 1.700 in Nederland

Actief in
De hele wereld

In Nederland
Productiefaciliteit van autobanden in Enschede en hoofdkantoor Amsterdam

Inzet Wepro
Hardware en software engineer, mechanical engineer

Ronnie Doppenberg, Manager Electrical Engineering Apollo Vredestein, Enschede:

‘Wepro heeft voor Apollo Vredestein het projectmanagement voor de Upstream voor de nieuwbouw van Menger 8 verzorgd’

Met de productie-uitbreiding van het productiepark met Menger 8 richt Apollo Vredestein zich vooral op rubbermengsels van de toekomst, bedoeld voor het Ultra High Performance – bandensegment.  Sportauto’s die het uiterste vragen van een band, zoals de Porsche 911, Lamborghini Gallordo en de Audi R8.

Voor de bouw van banden zijn voor de halffabricaten verschillende soorten rubbermengsels nodig. Deze worden volgens een specifieke receptuur gemaakt in de Mengerij.

Waar staat Menger 8 voor?
Menger 8 neemt een geheel gebouw in beslag en is een zogeheten tandemmenger. Deze bestaat uit twee boven elkaar geplaatste mengers. Bij een conventionele menger vinden de twee mengfasen, na elkaar plaats. Bij menger 8 vinden deze twee processen tegelijkertijd plaats in de bovenste menger respectievelijk de onderste menger, waardoor bijvoorbeeld een silicamengsel ongeveer twee keer zo snel afgemengd is. Daarmee is de output van Menger 8 maar liefst 80% hoger dan bij een conventionele menger. Naast een verhoogde output is deze nieuwe Menger uiterst duurzaam, wat zich vertaalt in aanzienlijke energiebesparingen.

Wat wordt er precies bedoeld met Upstream?
Dit omvat de gehele technische installatie benodigd voor de invoer van grondstoffen in de mengers.  Procesmatig spreken we dan over de fasen opslag, transport, verwarming, dosering, emissie afzuiging en verweging.

Wat houdt de rol van onze Wepro-collega precies in?
Het verzorgen van het management voor de upstream van Tandemmenger 8 in alle projectfaseringen. De productie-uitbreiding heeft tevens geleid tot een verhoogde vraag naar perslucht. Wepro heeft daarvoor de consulting verzorgd met als resultaat aanzienlijke energiebesparingen voor de gehele productieplant.

 

Jan Willem Balkema, senior project manager bij Wepro over zijn rol in dit project:

‘Alle stakeholders vanaf dag één bij het project betrekken, was het beste besluit’

“In een zo vroeg mogelijk stadium van het project werden alle relevante stakeholders betrokken. Niet alleen engineers en managers, maar vooral ook de mannen van de werkvloer. Het waren met name deze collega’s, die waardevolle en goede tips hebben gegeven, waarmee reeds voor de daadwerkelijke bouw  bepaalde zaken getackeld konden worden. Dit kwam de efficiency tijdens de bouw zeer ten goede.”

Over zijn eigen bijdrage aan dit project zegt Jan Willem het volgende:

‘Mijn pragmatische aanpak past goed bij de cultuur van Vredestein. Bovendien heb ik veel ruimte gegeven aan betrokkenen om mee te denken. Ik geloof dat deze werkwijze het maximale uit mensen haalt’

Bovendien had dit project ook een internationaal karakter. Zo werd er volop samen gewerkt met de collega’s van het moederbedrijf Apollo uit India, waarin andere culturen samen kwamen in dit project.

Een ander interessant kenmerk van dit grootschalige en complexe project is het feit dat er multidisciplinair gewerkt werd aan de totstandkoming van de nieuwbouw voor de menger 8.  Denk hierbij naast engineering aan research/ontwikkeling, schaalvergroting binnen maximale hoogte-afmetingen, de toepassing van BIM (Building Information Modelling) en de inzet van compleet nieuwe technologieën.

Kortom, een mooie casus waarin wederzijds ontwikkelen en kennisoverdracht centraal staan en de Wepro-begrippen werkgeverschap, klantpartnerschap en wederkerigheid volledig tot uiting zijn gekomen.

Terug naar de vorige pagina

Interessante projecten
Convergence & Wepro: een natuurlijke samenwerking
Convergence & Wepro: een natuurlijke samenwerking

De SVgroup is in 2019 ontstaan uit een fusie tussen Schuitemaker en Veenhuis. Het zijn beide internationaal gerenommeerde merken in de agrarische sector. Daar waar Schuitemaker erg sterk is in het ontwikkelen van oplossingen voor de segmenten voeren en voederwinning, is Veenhuis een voorloper op het gebied van organische mestaanwending. Daarnaast biedt Schuitemaker voor de Nederlandse markt winterdienstoplossingen voor de gladheidsbestrijding. Wepro collega’s Sven de Haan en David Pijnenburg werken aan diverse projecten bij de SVgroup. Aanspreekpunt is Mark Hoving, Manager R&D bij de SVgroup.

Share
SVgroup engineering in de agrarische sector
SVgroup engineering in de agrarische sector!

De SVgroup is in 2019 ontstaan uit een fusie tussen Schuitemaker en Veenhuis. Het zijn beide internationaal gerenommeerde merken in de agrarische sector. Daar waar Schuitemaker erg sterk is in het ontwikkelen van oplossingen voor de segmenten voeren en voederwinning, is Veenhuis een voorloper op het gebied van organische mestaanwending. Daarnaast biedt Schuitemaker voor de Nederlandse markt winterdienstoplossingen voor de gladheidsbestrijding. Wepro collega’s Sven de Haan en David Pijnenburg werken aan diverse projecten bij de SVgroup. Aanspreekpunt is Mark Hoving, Manager R&D bij de SVgroup.

Share
VDL & Wepro: samen sterk in de semicon industrie!
VDL & Wepro: samen sterk in de semicon industrie!

Wepro is trotse partner van VDL. Group Lead Marco Nijmeijer (VDL) geeft je samen met Wepro Engineer Randy Korte een mooie inkijk in hun samenwerking én de semicon industrie.

Share