Duurzaamheid

Duurzaamheid staat voor een wereld waarin mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

People: plezier in het werk

Wepro is een betrouwbare werkgever waarbij de medewerkers centraal staan. We willen goede medewerkers, die zich voor de lange termijn aan ons binden.

Ons uitgangspunt is daarbij dat medewerkers het best presteren, als ze doen waar ze plezier in hebben. Bovendien hechten wij veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van onze collega’s. We willen de referentie zijn als werkgever. Met tevreden en gemotiveerde collega’s, dankzij een boeiende en inspirerende werkomgeving, een uitdagende baan en goede arbeidsvoorwaarden.

Planet: CO2-reductie

Een van onze speerpunten is CO2-reductie. We nemen graag onze verantwoordelijkheid, dus zoeken we samen met ketenpartners naar reductiekansen. Ons doel afgelopen jaar was: niveau 3 van de CO2-prestatieladder halen. Zo zijn we constant bezig met het verduurzamen van ons wagenpark middels leaseauto’s die op alternatieve brandstoffen rijden en het verduurzamen van onze vestigingen waar mogelijk.

Profit: verantwoord groeien

Om de continuïteit van onze organisatie te verzekeren, moeten we commercieel verantwoord ondernemen. Daar hoort groei ook bij. Maar groei is geen doel op zich. We doen geen overnames en nemen geen grote risico’s. Kwaliteit is de basis. We willen organisch groeien, op eigen kracht, zodat we een stevig fundament behouden.

CO2 Prestatieladder

Wepro is actief bezig met CO2-reductie. Binnen onze bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden geboekt met energiebesparing en efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Om dat te bereiken, gebruiken we de CO2-prestatieladder: een instrument dat bedrijven helpt bij het terugbrengen van hun uitstoot. Wepro is gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Bekijk hier het certificaat.

Het doel van de CO2-prestatieladder is bedrijven te stimuleren om hun eigen CO2-uitstoot, en die van hun leveranciers, te kennen. En om permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om die uitstoot terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om niet alleen die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren, maar de verworven kennis ook transparant te delen. Vervolgens is het zaak om samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot verder terug te dringen.

Ga naar

Opdrachtgevers