Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn commitment en wederkerigheid. Ieder individu voelt zich verbonden met de (doelstellingen van de) organisatie, de collega’s en het werk wat we doen. We komen afspraken na en verbinden ons aan het resultaat. Wij zijn aanspreekbaar op onze bijdrage.

Commitment

Wij geven ons commitment aan onze opdrachtgevers vanuit een partnership-gedachte. We staan ze met raad, daad en praktische hulp bij. Wij committeren ons aan de resultaten van projecten waar we aan deelnemen. Onze collega’s die on-site werken, zetten zich elke dag in om die resultaten te behalen. De projectcoördinator staat in nauw contact met zowel de opdrachtgever als de collega en borgt het optimale resultaat van onze samenwerking.

Wij committeren ons ook aan onze collega’s vanuit een lange termijn gedachte. We bieden een vast contract, goede ontwikkelmogelijkheden binnen onze Wepro Academy, afwisseling in projecten en opdrachtgevers en dus een interessante en perspectiefvolle carrière. Daarnaast organiseren wij ook jaarlijks meerdere (in)formele bijeenkomsten. Bij ons is een collega geen “tijdelijke factor” maar een volwaardig en waardevol lid van onze organisatie.

Wederkerigheid

Voor wat, hoort wat (of wie goed doet, goed ontmoet)! De lange termijn gedachte met zowel opdrachtgevers als collega’s betekent dat we in elkaar investeren. Vanuit de win-win gedachte. Zo ontstaat er een gevoel van iets voor elkaar willen betekenen en graag doen.

Ga naar

Opdrachtgevers